28 th year Brahmotsavam Festival - 2014
07.03.2013
Kodi - Dhwajarohanam
Simha Vahanam

08.03.2013
11.03.2013
Chandra Prabha Vahanam
Adhikara Nandhi Vahanam

11.03.2013
13.03.2013
Raavana Vahanam
Thiru Ther Urchavam - Ratham

14.03.2013
15.03.2013
63 Nayanmargal Urchavam
Mavadi Sevai

16.03.2013
Kamba Nathi Siva Pooja
Thiru Kalyanam - Rishaba Vahanam