SRI EKAMBARESWARAR KAMATCHI AMMAN TEMPLE

AMINJIKARAI, CHENNAI-29.                                                                                                                                                                                                                                               

NEXT EVENT: பவித்தர உற்சவம் 02 செப்டம்பர் 2019, விநாயகர் சதுர்த்தி, 10 - 12 செப்டம்பர் 2019, நவராத்திரி 29 செப்டம்பர் - 08 அக்டோபர் 2019
Brahmotsavam Festival - 2019

Kumbabishekam - 2014

Golden Albums of Sabha Festivals

PHOTO ALBUMS
1. Vaigasi Visagam - Shanmugar Urchavam.    click here
2. 60th Year Sabha Annual Day Festival.    click here
3. 28th year Panguni Uthiram Brahmotsavam Festival.    click here
4. Maha Kumbabishekam.    click here
5. Sabha Annual Day Festivals Golden Albums, 1954 - 2011.    click here
6. Golden albums of panguni uthiram festival.   click here

Vagasi Visagam - Shanmugar Urchavam

 

60th Sabha Annual Day Festival 2014

28th Panguni Uthiram Brahmotsavam Festival

 

 

 

 Maha Kumbabishekam - 2014

 

 

 

 


Kumbabishekam Festival - 2014 Videos  CLICK HERE

 

Golden Albums of Sabha Annual Day Festivals, 1954 - 2011


 

Panguni Uthiram Thiru Kalyanam, 1986 - 2011


|    HOME    |    HISTORY    |    SABHA    |    PRADOSHAM    |    FESTIVALS    |     PHOTO GALLERY    |   OTHER TEMPLES    |   CONTACT US   |

Website designed & maintained by JAGATHRAKSHAKA THEVARA THIRUPPUGAZH SABHA, Chennai-29.